บริษัท บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
Contact
Home
Product
About us
Service
About us
บริษัท บลูเวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด 56/50 ซอย 42 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ ฯ 10230 โทร : 02-1168888, 02-5092363-65 และ 02-9488333 แฟกซ์ : 02-5092425 อีเมล์ : sales_blueworld@hotmail.com
BLUE WORLD TRADING CO.,LTD 56/50 Soi 42 Ramindra Road,  Kannayao, Bangkok ,Thailand 10230 TEL : +66 (2) 1168888, +66 (2) 5092363-65 และ +66 (2) 9488333 FAX : +66 (2) 5092425 EMAIL : sales_blueworld@hotmail.com